Voorwaarden

Er worden in mijn praktijk geen erotische/seksuele handelingen verricht.

Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld omtrent eventuele kwetsuren en ziekten. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc. of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode of daarna toegepast mag worden. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.

Bij annulering tot 24 uur voor een gemaakte afspraak wordt het verschuldigde bedrag van een behandeling niet in rekening gebracht. Bij geen annulering of bij annulering die binnen een dag voor de afspraak plaatsvindt, wordt het totale verschuldigde bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Ethiek en hygiene staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk In Forme verwacht van de clienten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Graag uw eigen handdoek meenemen. Voor olie wordt gezorgd.

Vanuit het oogpunt van hygiene, wordt verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u de masseur NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

Massagepraktijk In Forme behoudt zich het recht voor clienten te weigeren.