Voorwaarden

Er worden in mijn praktijk geen erotische/seksuele handelingen verricht.

Indien u koorts heeft, verkouden bent of last heeft van hoesten, gelieve uw afspraak z.s.m. af te zeggen.

Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld omtrent eventuele kwetsuren en ziekten. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc. of gebruikt u medicijnen, dan kan ik vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandeleriode of daarna toegepast mag worden. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.

Bij annulering tot 24 uuw voor een gemaakte afspraak wordt het verschuldigde bedrag van een behandeling niet in rekening gebracht. Bij geen annulering of bij annulering die binnen een dag voor de afspraak plaatsvindt, wordt het totale verschuldigde bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Ethiek en Hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk In Forme verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling heeft gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf aangenamer.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u de masseur NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

Massagepraktijk In Forme behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.